Een project van

Ballast Nedam Development en Hartstichting slaan handen ineen voor een gezonde leefomgeving


De eerste AED aan de gezonde gebiedsontwikkeling Groene Loper Maastricht is onthuld   Ballast Nedam Development heeft samen met de Hartstichting de eerste AED aan de Groene Loper in Maastricht onthuld. Als gebiedsontwikkelaar kan positieve impact gemaakt worden op de fysieke en mentale gezondheid. Door de leefomgeving gezond te ontwerpen en in te zetten op preventieve zorg worden zorgkosten vermeden. Ook eerste hulp maakt essentieel onderdeel uit van een uitgebalanceerde gebiedsontwikkeling. Wanneer er onverhoopt iemand een AED nodig heeft moet die beschikbaar zijn, waar ook in Nederland. Ballast Nedam Development draagt er actief aan bij om het AED netwerk verder te dichten en roept anderen vastgoedbedrijven op zich ook aan te sluiten bij deze missie van de Hartstichting.

Langdurige samenwerking
Bij Ballast Nedam Development vinden wij een veilige en gezonde leefomgeving voor alle bewoners van groot belang. Daarom heeft Ballast Nedam Development een langdurige samenwerking opgezet met de Hartstichting. Buiten de AED aan de noordkant van de Groene Loper komt er in de nabije toekomst ook een AED bij de woningen Fleur aan de zuidkant van de Groene Loper. Zo wordt de hele wijk hartveilig. De intentie van Ballast Nedam Development is om ook bij andere toekomstige gebiedsontwikkelingen één of meerdere AED’s te plaatsen in samenwerking met de Hartstichting.

Ontwikkelaar van Ballast Nedam Development Tessa Haarler geeft aan: “Als gebiedsontwikkelaar hebben wij een grote impact op de fysieke en mentale gezondheid van toekomstige bewoners. Aan De Groene Loper zetten we met een ruim opgezette en groene leefomgeving sterk in op een gezonde en duurzame levensstijl. Door het plaatsen van de AED’s aan de Groene Loper dragen we daarnaast graag bij aan een hartveilige leefomgeving.”
 

Centrale plaats
De AED die nu geplaatst is in het noordelijk deel van de Groene Loper hangt bij het negen verdieping tellende appartementengebouw op de hoek van de President Rooseveltlaan en de Kolonel Millerstraat en is klaar voor gebruik. Iemand die een hartstilstand krijgt, heeft de grootste kans op overleven als direct 112 wordt gebeld en binnen 6 minuten wordt gestart met reanimeren en een AED wordt ingezet. Deze eerste AED hangt op een centrale plaats die 24/7 goed bereikbaar is, zodat snel gehandeld kan worden bij een hartstilstand. Hoe sneller de AED ingezet kan worden hoe groter de overlevingskans. Buiten aan de muur is de AED altijd en snel bereikbaar voor iedereen, ook ’s nachts als het gebouw niet voor iedereen toegankelijk is.

Levens redden

Ambulances doen er gemiddeld 8-10 minuten over voor zij bij het slachtoffer zijn. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut sneller ter plaatse dan de ambulance. Zij worden bij een 112-melding van een hartstilstand opgeroepen via het landelijk reanimatie oproepsysteem HartslagNu. Een aantal krijgt een oproep om een AED te halen. Dat kan ook de aangemelde AED aan de Groene Loper zijn. Marianne Spoelstra, programma manager AED’s bij de Hartstichting: ‘Geweldig dat Ballast Nedam Development naast het zorgen voor een gezonde leefomgeving bijdraagt aan het verder dichten van het AED netwerk. Zo kunnen meer levens gered worden bij een hartstilstand’.
 

Gezond wonen voor iedereen
Ballast Nedam Development hecht veel waarde aan het ontwikkelen van gezonde leefgebieden voor iedereen. Mogelijkheden tot sport biedt de Groene Loper volop met haar hoge kwaliteit wandel- en fietspaden, ontspanning wordt geboden bij de diverse horecagelegenheden die op loopafstand bereikbaar zijn. Aan deelmobiliteit is ook gedacht. In het zuidelijk deel zal een mobiliteitshub worden gerealiseerd die je op wijkniveau voorziet in de gevraagde behoefte. Een elektrische deelauto, scooter of bakfiets kan hier gebruikt worden. Zo is er minder ruimte voor parkeren en meer ruimte voor groen. Ook biodiversiteit is een belangrijk thema. Op de Groene Loper is een ‘Bijenlint’ en ‘Bijen Bed & Breakfast’ gerealiseerd dat inmiddels vele tientallen verschillende bijensoorten trekt. Met de beplanting, het opnemen van inbouwstenen voor vogels en vleermuizen in de woningen en verbindingen tussen gebieden wordt een gezonde leefomgeving gestimuleerd, zo ook in Le Sud het zuidelijke deel van de Groene Loper.

Kijk voor meer informatie over wonen aan de Groene Loper op:

www.WonenAanDeGroeneLoper.nl

www.a2maastricht.nl


Deel dit artikel:

Inloggen


Account aanmaken

Heeft u nog geen account, dan kunt u zich registreren als belangstellende.

Account aanmaken