Een project van

Jos Geurts van Projectbureau A2 Maastricht: โ€œGroene Loper steeds meer van ons allemaalโ€


Vanuit zijn kantoor in de voormalige Theresiaschool kijkt gebiedsmanager Jos Geurts van Projectbureau A2 Maastricht uit op de Groene Loper. Man van het eerste uur. Toen hij in 2003 aan de startstreep van het project stond, had hij nooit gedacht dat hij het ontstaan van het nieuwe stuk stad zo intens zou meekrijgen. Nu ziet hij het dagelijks voor zijn ogen gebeuren en is hij er nauw bij betrokken. We gingen bij hem langs voor een blik op het verleden én richting de toekomst.

Van spektakel…
“Projectbureau A2 Maastricht is al vanaf het begin de opdrachtgever van het plan achter de Groene Loper. Hierin werken de vier aandeelhouders (Rijkswaterstaat, gemeenten Maastricht en Meerssen en Provincie Limburg) samen. Als je kijkt naar het aantal medewerkers is het projectbureau nu eigenlijk nog maar een schim van wat het geweest is”, begint Jos zijn verhaal in de Groene Kamer. Achter hem staan maquettes van bouwplannen, aan de muur hangen luchtfoto’s en impressies van nog te bouwen woningen. “Ten tijde van de tunnelbouw werkten er bij het projectbureau zo’n 50 tot 60 mensen. Dat was elke dag een spektakel. Nu is daar nog maar een handvol mensen van over.” 

…naar oogsttijd
Logisch, want het ‘spektakelwerk’ zit er inmiddels al lang op. Vanaf 2016 verdween het autoverkeer grotendeels onder de grond. Zo’n 50.000 tot 70.000 motorvoertuigen per etmaal maakten plaats voor een nieuw stuk stad waar ongeveer 2000 bomen een uitnodigend, groen lint vormen. “Met de eerste nieuwe bewoners begint het eigenlijk pas écht te leven. Er ligt een aantrekkelijk en uniek leefgebied voor de huidige én nieuwe omwonenden. De tijd om te oogsten is gekomen. Juist nu gebeurt dát waar het project altijd om draaide. Infrastructuur moet het sociale en economische leven beter maken. En daarvoor gaat het werk nog steeds door.”

Kansen
In het gebied doen zich tal van (ruimtelijke en maatschappelijke) kansen voor. Projectbureau A2 Maastricht zet zich in voor het benutten van deze kansen en voor het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit, op allerlei gebieden. Van de vastgoedontwikkeling tot duurzaamheid en van onderwijs tot biodiversiteit. Om wonen, leven, recreëren en werken op en rond de Groene Loper zo fijn mogelijk te maken. 

Puzzelstukjes
De hoofdrol van het projectbureau is het realiseren van zo’n 1100 woningen, samen met Ballast Nedam Development. Dat gebeurt met een in het oog springende architectuur die je elders niet snel ziet. Jos: “Het belangrijkste verschil tussen de werkzaamheden toen en nu is dat de tunnelbouw heel gestructureerd en gepland verliep. Voor de huidige ontwikkelingen is meer creatieve ruimte.” 

Het projectbureau faciliteert het benutten van kansen die de Groene Loper biedt door studies te verrichten, co-creatiesessies te verzorgen en organisaties met elkaar te verbinden. “Daardoor komen veel goede ideeën tot hun recht. Denk aan initiatieven vanuit de buurt, zoals de stadstuin, maar ook de komst van vijf horecazaken. Wie had kunnen bedenken dat deze elkaar zo goed zouden aanvullen? De Groene Loper groeit en bloeit. Alle puzzelstukjes vallen op hun plek.”

Nog niet klaar
Het werk is nog niet gedaan, het gebied is nog lang niet af. Jos blijft kansen zien: “Denk aan het vervlechten van de groene uitlopers, de zijstraten, met de Groene Loper. De onderwijsboulevard met het United World College en de Hogere Hotelschool in het noorden, en de komst van een nieuw kernkindcentrum en een middelbare school. Maar ook het gebied rondom het Trefcentrum is als Doornroosje dat nu wakker gekust wordt.” 

Het Projectbureau kan hier helaas niet meer volledig bij betrokken zijn. Het bouwt langzaam verder af. “De omgeving is de ware expert, dus ik hoop dat de buurten hierin een grote rol gaan spelen. Communiceren met de huidige en nieuwe bewoners is daarbij cruciaal.” Er is nog geen ‘platform’ van de bewoners van de Groene Loper opgericht, maar Jos is heel benieuwd hoe ‘oude’ en nieuwe buren met elkaar omgaan. 

Toekomst
Voor Jos is het pensioen in zicht. Hoe kijkt hij naar de toekomst van de Groene Loper? “Ik hoop dat het een levendig centrum wordt waar het straatleven verder tot zijn recht komt, maar waar ook bijvoorbeeld start ups en kleinschalige bedrijfjes zitten.” Elke lunchpauze wandelt Jos met zijn collega Jan en een boterham over de Groene Loper. “Dan spreek ik mensen op bankjes, uitvoerders op de bouwplaats. Je ziet het gebied elke dag veranderen, het wordt steeds mooier. Voor mij is het een feest om mijn carrière zo af te sluiten.” Begin 2023 is het zover. “Dan heb ik meer dan 20 jaar aan dit project gewerkt. Het voelt werkelijk als het bouwen aan een kathedraal.”


Deel dit artikel:

Inloggen


Account aanmaken

Heeft u nog geen account, dan kunt u zich registreren als belangstellende.

Account aanmaken