Een project van

De eerste Amber deelauto’s van Maastricht in het openbaar gebied komen aan de Groene Loper


Huidige en toekomstige bewoners van de nieuwbouwwoningen aan de Groene Loper in Maastricht kunnen vanaf vandaag gebruik maken van elektrische deelauto’s van Amber.

Autodelen is de toekomst
Landelijk gezien wordt autodelen als een van de belangrijkste oplossingen gezien om files en parkeerproblematiek te voorkomen, een gezonde en duurzame mobiliteitsinfrastructuur aan te leggen en daarmee CO2-uitstoot tot een minimum te beperken. Wonen in de stad zonder auto wordt daarmee veel vanzelfsprekender. Met name een verhuisbeweging stimuleert de gedachten om radicaal om te schakelen naar moderne vormen van leven. 
Naast jongere doelgroepen, die al bekend zijn met de sharing economy en er regelmatig gebruik van maakt, is er grote winst te behalen in het hoge aantal autobezitters in de leeftijd 50 tot 65 jaar. In deze leeftijdsgroep wordt het steeds belangrijker langer gezond en gelukkig te leven. Gezond oud worden betekent geen 3de, 2de, of misschien zelfs geen 1ste auto meer en omschakelen naar duurzame mobiliteitsconcepten waardoor men langer fit blijft.

Mobility as a service in de gebiedsontwikkeling
Het initiatief om elektrische deelauto’s aan te bieden aan de bewoners van de nieuwbouwwoningen past bij een gezonde en duurzame gebiedsontwikkeling waaraan Ballast Nedam Development werkt. Niet in de laatste plaats bevindt de Groene Loper zich op korte afstand van het centraal station en heeft verschillende bushaltes, waardoor wandelen, fietsen en deelmobiliteit perfect op de levensstijl van de bewoners aansluit. In de nabije toekomst wordt autobezit geen vereiste meer, maar een service doordat de alternatieven simpelweg compleet, aantrekkelijk én betaalbaar zijn.

Wethouder en stuurgroepvoorzitter A2 Maastricht Gert-Jan Krabbendam: “Gedeeld autogebruik is een succesvolle formule die ook in Maastricht aan populariteit blijft winnen. Onder de vlag #missionzeromaastricht werken we samen aan een klimaatneutraal Maastricht. Gedeeld autogebruik past perfect in die missie en leidt tot meer ruimte en groen op straat door minder auto’s, minder autoritten en minder CO2-uitstoot. Juist omdat we dat als gemeente niet alleen kunnen, zijn we blij met alle initiatieven die bijdragen aan een duurzaam en leefbaar Maastricht.  En dus bij met Amber, alle initiatiefnemers én de nieuwe bewoners van de Groene Loper die gebruik gaan maken van deze elektrische auto’s.

Van grote investering naar laagdrempelig flexibel gebruik
Het gebruik van deelauto’s draagt bij aan een omslag van autobezit naar autogebruik. Dit leidt tot veel maatschappelijke voordelen tegen lage kosten. De gedachte achter autodelen is dat voor de meeste mensen de aanschaf van een auto een relatief grote investering met zich mee brengt terwijl de auto een groot deel van de dag stilstaat. In tegenstelling tot een huurauto staat een deelauto gewoon om de hoek, klaar om in te stappen. Voor mensen die weinig autorijden maar wel af en toe een auto nodig hebben, bieden deelauto’s de oplossing waar ze al jaren naar op zoek zijn. Ook voor gezinnen waar het soms nodig is om gebruik te maken van een tweede auto is het een goedkopere en duurzamere oplossing. Naar behoefte kunnen reserveren en alleen betalen voor daadwerkelijk gebruik is beter voor mens en milieu.

Een stap voorwaarts door 100% elektrisch rijden met Amber
Bewoners van de Groene Loper kunnen sinds kort gebruik maken van de deelauto’s van Amber. De komende vijf jaar wordt het gebruik aandachtig gemonitord. Hierdoor kan het mobiliteitsconcept meegroeien met de gebiedsontwikkeling en de opwaartse trend van deelmobiliteit. Het ecosysteem van Amber is op dit moment al beschikbaar in 40 Nederlandse steden.

Gezond wonen voor mens en dier
Ballast Nedam Development hecht veel waarde aan het ontwikkelen van gezonde leefgebieden voor iedereen. Mogelijkheden tot sport biedt de Groene Loper volop met haar hoge kwaliteit wandel- en fietspaden, ontspanning wordt geboden bij de diverse horecagelegenheden die op loopafstand bereikbaar zijn.
Biodiversiteit is een belangrijk thema, zo is er op de Groene Loper een ‘Bijenlint’ en ‘Bijen Bed & Breakfast’ gerealiseerd, dat vele tientallen verschillende bijensoorten trekt. Met de beplanting, het opnemen van inbouwstenen voor vogels en vleermuizen in het gebouw en verbindingen tussen gebieden wordt een gezonde leefomgeving gestimuleerd. Samen met de groene inrichting van de kavels waar de woningen op staan, het behoud van volwassen groen op de parkeerhoven achter de woningen en de 2.000 volwassen bomen op de Groene Loper zelf, draagt dit bij aan het behouden en versterken van de biodiversiteit in de stad.

Publieke partners
Initiatiefnemers Ballast Nedam Development, Projectbureau A2 Maastricht, Zuid-Limburg Bereikbaar, Mulleners Vastgoed en Ruijters Vastgoed zijn overeengekomen met mobiliteitsaanbieder Amber om deelmobiliteit aan te bieden op de Groene Loper. De partners die werken aan de realisatie van de Groene Loper zijn proactief op het gebied van nieuwe en duurzame vormen van mobiliteit passend bij het doel van Gemeente Maastricht van een klimaatneutrale stad en de mobiliteitsvisie van Zuid-Limburg. Door de aanleg van de A2-tunnel rijden in Maastricht-Oost bovengronds 80% minder auto’s en is de luchtkwaliteit verbeterd. De Groene Loper bovenop de tunnel en de wijken erom wordt autoluw en mobiliteit wordt als een service gezien waardoor bezit niet meer noodzakelijk is. Het programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar werkt daarnaast ook aan een uitgebreid pakket van duurzame mobiliteitsmaatregelen.

Europese prijswinnaar
De Groene Loper heeft voor Nederland de Sustainable Residential Development award van de European Property Award 2020-21 in de wacht gesleept. Het winnen van de award is voor de Groene Loper Maastricht een bevestiging van de internationale impact die de gebiedsontwikkeling maakt in Nederland en daarbuiten. De Groene Loper is een voorbeeld op het gebied van gezondheid en maatschappelijke baten in omringende wijken. Deze internationaal bekende award is de kroon op het werk van elke gebiedsontwikkelaar en wordt alleen bij uitzonderlijke prestaties uitgereikt. Door de transitie van de A2 naar een gezond en groen woongebied dat de stad weer verbindt kwam Maastricht binnen in de top 3 van gezondste steden van Nederland.

 

 

 

 


Deel dit artikel:

Inloggen


Account aanmaken

Heeft u nog geen account, dan kunt u zich registreren als belangstellende.

Account aanmaken