Een project van

Sociale woningbouw Groene Loper dit jaar in de steigers


Nog geen jaar geleden, vlak voor de komst van corona in Nederland, werden de plannen voor de Burgemeester Bauduinstraat gedeeld met toenmalige bewoners en omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst. Sinds die tijd is er veel gebeurd en kunnen we al een indruk krijgen hoe de nieuwe woningen er straks uit gaan zien.

Geen bijeenkomst, wel een flyer
“Het liefst hadden we nu ook weer een bijeenkomst georganiseerd om de buurt de verdere plannen te presenteren en de maquette te laten zien, maar dat gaat jammer genoeg niet”, vertelt Wendy Frijns, beleidsadviseur van woningcorporatie Maasvallei. In plaats daarvan hebben omwonenden in januari een flyer in hun brievenbus gekregen met daarin de informatie. “Eind vorig jaar zijn de plannen afgerond en hebben we de aannemer geselecteerd die de woningen gaat bouwen. Op dit moment zijn we bezig met het bouwrijp maken van de locatie. Dat houdt in dat we de grond klaarmaken om erop te gaan bouwen, zodat in september begonnen kan worden met de bouw.” Eind 2022 kunnen dan de eerste bewoners verhuizen. 

Sloop
In het afgelopen najaar werden 18 woningen aan de Bauduinstraat gesloopt. “Dit waren grote eengezinswoningen die niet meer voldeden aan de huidige maatstaven. En ze stonden met hun achterkant richting de Groene Loper, waardoor een barrière ontstond met de wijk. De nieuwe woningen haken straks perfect aan op de Groene Loper.” Voor de architect, Fred Humblé, was het een uitdaging om de woningen bij de andere woningen aan de Groene Loper aan te laten sluiten en tegelijkertijd binnen de grenzen van sociale huur te blijven. “Alle woningen aan de Groene Loper hebben iets extra’s. Deze ook. Maar het is niet gemakkelijk om dan binnen de financiële kaders te blijven. Dus we hebben ieder detail bestudeerd en kritisch bekeken. Dat hier nieuwe, aantrekkelijke woningen komen die betaalbaar blijven is uniek. De straat wordt een volwaardig deel van de Groene Loper. Het vormt als het ware een stevig welkom zodra je het gebied vanuit het noorden binnenkomt.”

Cultuur-historische waarde
In totaal komen er 80 sociale nieuwbouw huurappartementen; 60 van Maasvallei en 20 van Servatius. Zes bestaande woningen worden grondig gerenoveerd. Wendy: “Deze hebben we moeten laten staan, vanwege hun cultuur-historische waarde. Op die manier konden we  de mooie overgang behouden van de woningen aan het Burgemeestersplein en de Groene Loper.” Tenslotte komen er nog acht nieuwe koopwoningen voor de vrije sector. Aan de andere kant van de Groene Loper, tegenover de Bauduinstraat, komen straks 41 appartementen in de sociale huursector van Servatius. “Zo ontstaat een perfecte mix van sociale huur en koop.”
 


Deel dit artikel:

Inloggen


Account aanmaken

Heeft u nog geen account, dan kunt u zich registreren als belangstellende.

Account aanmaken