Een project van

Bouwrijp maken fase 2a


Vandaag, maandag 30 maart, start BNRS met de sanering en het bouwrijp maken van fase 2a. Dit zijn de voorbereidende werkzaamheden die plaatsvinden om de daadwerkelijke bouw van de 46 woningen van fase 2a te kunnen laten starten.

Bouwrijp maken
BNRS (Ballast Nedam Road Specialties) zorgt voor het bouwrijp maken van alle nieuwe bouwpercelen aan de Groene Loper grofweg het gebied tussen Groene loper, Old Hickoryplein, Quickstraat en generaal Marshalllaan. En in dit geval voor de locatie waar de 46 woningen van fase 2a gebouwd gaan worden. Bouwrijp maken is een term die wordt gebruikt voor het bewerken van het bovenste stuk grondoppervlak voordat men start met het daadwerkelijk bouwen van een gebouw.  Voordat een grond bouwrijp is worden er vaak verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Zo word aan de Groene Loper eerst begroeiing verwijderd, de grond opgehoogd, de grond verbeterd en wordt riolering aangelegd. BNRS voert alle werkzaamheden uit onder saneringscondities, dit in verband met de huidige kwaliteit van de grond op de locatie. De grond wordt herschikt en herplaatst, om ook de transportbewegingen te minimaliseren en zodoende de CO2 footprint te verlagen daar waar het kan.

Voorbereidende werkzaamheden
BNRS hoopt medio augustus de grond over te kunnen dragen zodat er gestart kan worden met de daadwerkelijke bouw van woningen in deze nieuwe fase aan de Groene Loper. Afgelopen week zijn er al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het inrichten van het ketenpark en het kappen van bomen voor aanvang van het broedseizoen. Vandaag wordt het terrein eerst nog verder gereedgemaakt en wordt er gestart met de voorbereiding om grondkerende elementen te kunnen plaatsen.
 


Deel dit artikel:

Inloggen


Account aanmaken

Heeft u nog geen account, dan kunt u zich registreren als belangstellende.

Account aanmaken