Een project van

2020 Mijlpaal voor vastgoedontwikkeling aan de Groene Loper


De vastgoedontwikkeling aan de Groene Loper raakt dit jaar op stoom. Ballast Nedam Development gaat in 2020 ruim de helft van de voorziene duizend nieuwe woningen realiseren. Een mijlpaal waar René Lecluse, development manager bij Ballast Nedam Development, graag bij stilstaat. Hij vertelt welke projecten dit jaar allemaal op stapel staan en hoe hoog Ballast Nedam Development daarbij de lat legt op het gebied van kwaliteit en eenheid in verscheidenheid.

Klik hier voor de volledige kaart met alle faseringen.

Wie nu ter hoogte van de O.L.V. van Lourdeskerk over de Groene Loper fietst of loopt, ziet de contouren verrijzen van de eerste nieuwbouwwoningen uit het omvangrijke vastgoedprogramma van A2 Maastricht. Ballast Nedam Development bouwt hier fase 1a van het programma, met 53 stadswoningen en herenhuizen, 15 koopappartementen en twee gebouwen van 29 en 16 vrije sector huurappartementen. De eerste woningen worden opgeleverd aan het eind van 2020. Even verder naar het noorden ligt pal langs de Groene Loper het zogenaamde blok 8. Het is het enige restant van de historische bebouwing langs de A2. Ballast Nedam Development heeft het gebouw verkocht aan Mulleners Vastgoed en het wordt momenteel gerenoveerd door Laudy Bouw. Mulleners Vastgoed gaat er 24 appartementen verhuren.

Voortvarende realisatie in 2020
Over een jaar staan er langs de Groene Loper nog veel meer steigers en wordt er aan de tekentafels gewerkt aan weer volgende deelprojecten. Zo start binnen een paar maanden de bouw van fase 2A, met 46 stadswoningen en herenhuizen. Op het moment dat we René Lecluse spreken zijn bijna 70% van de woningen verkocht en ligt op nog eens 30% een optie. ‘Er is daarmee voldoende animo om de bouw te kunnen starten. Eveneens dit jaar willen we de bouw starten van fase 2B. Dit wordt een appartementengebouw met 36 appartementen, direct ten noorden van Blok 8. Er komen studio’s en tweekamerappartementen van 50 m2 in en driekamerappartementen van 70 tot 75 m2. Een belegger gaat deze woningen aanbieden met huren in het middensegment, tussen pakweg € 750 en € 1.000.’

Alle doelgroepen bediend
Na fase 2B volgt verder naar het noorden fase 2C, volgens Lecluse een ‘speciale’ ontwikkeling. ‘We starten de planontwikkeling voor twee appartementengebouwen met 32 koop- en 38 huurappartementen, plus nog eens tien stadswoningen. In dit plangebied ontwikkelt Laudy Bouw voor Servatius aan de Groene Loper een derde appartementengebouw met 40 sociale huurappartementen. Ballast Nedam Development, Laudy Bouw en Servatius hebben hierover een afspraak gemaakt waarbij wij 21 vrije sector huurwoningen en 40 vrije sector huurappartementen ontwikkelen aan de Kolonel Millerstraat. Dit laat twee van de uitgangspunten zien die aan de basis liggen van de vastgoedontwikkeling langs de Groene Loper. Door een mix te realiseren van sociale huur-, vrijesectorhuur- en koopwoningen worden alle doelgroepen bediend. Door ook nieuwe woningen te ontwikkelen in zijstraten en aangrenzende straten versterken we de dwarsverbindingen en worden Wittevrouwenveld en Wyckerpoort meer met elkaar verbonden.’

Noordkant: voorbereidingen woontoren Geusseltheuvel 
Aan de noordkant van de Groene Loper wordt in 2020 ook gewerkt aan de woontoren op de heuvel bij de tunnelmond. ‘We willen dit jaar meer duidelijkheid krijgen over het programma. De toren wordt 70 meter hoog en krijgt circa 80 appartementen’, vertelt Lecluse. ‘We zijn nu met een potentiële partij in gesprek over de invulling van het programma. We proberen in de toren te voorzien in de behoefte aan specifieke woonvormen voor ouderen, eventueel met een zorgcomponent. We gaan er voorlopig van uit dat de bouw in 2022 kan starten. Als de gesprekken over het programma en ook de ontwerpopgave voorspoedig verlopen, kunnen we mogelijk zelfs eerder beginnen.’

Zuidkant: voorbereidingen ‘wiebertjestoren’, appartementen en woningen
De toren aan de noordkant van de Groene Loper krijgt een broer of zus aan de zuidkant. Eveneens 70 meter hoog, met volgens plan zo’n 100-110 appartementen. Het ontwerp krijgt de vorm van een ‘wiebertje’, met geen duidelijke voor- of achterkant, waarmee het van alle kanten prominent zichtbaar is. Beide torens markeren het begin van de Groene Loper. In 2020 start het ontwerp van de zuidelijke toren, die onderdeel uitmaakt van een grotere gestapelde ontwikkeling met verder drie appartementengebouwen met elk circa dertig woningen tussen de Groene Loper, de Akersteenweg en John F. Kennedysingel (fase 4). ‘Dit is het grootste deelproject langs de Groene Loper’, aldus Lecluse. ‘Ook hier is sprake van een gemengd programma met huur- en koopappartementen van verschillende omvang en met verschillende prijzen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat één van de drie appartementengebouwen een zorgfunctie krijgt. De toren wordt een markant gebouw; het is het eerste dat je ziet vanuit het zuiden. De toren krijgt een wiebertjesvorm met aan alle zijden een voorkant. Volgens plan start de bouw van de appartementengebouwen en toren in 2021. De bebouwing fungeert vervolgens als geluidswal voor de nieuwbouw in het achterliggende wijkje met bijna honderd woningen die qua sfeer aansluiten bij Scharn (fase 5). De uitwerking daarvan volgt na 2020. Ook met de andere projecten aan de zuidkant, zoals de woningen achter Leeuwenborgh, gaan we concreet pas volgend jaar aan de slag.’

Eenheid in verscheidenheid
Alle woningontwerpen aan de Groene Loper voldoen aan de architectonische en stedenbouwkundige uitgangspunten uit de zogenaamde Vormgevingsvisie C, het geactualiseerde stedenbouwkundig masterplan uit 2017. Lecluse: ‘Een belangrijk uitgangspunt daarin is het tot stand brengen van een eenheid in verscheidenheid. De woningen langs de Groene Loper worden ontworpen in plukjes van twee tot vier woningen, die steeds op andere plekken terugkomen. Ontwerpen komen ook terug in latere deelprojecten, soms met een kleine wijziging. Zo ontstaat een gevarieerd beeld dat lijkt op dat van de Maastrichtse singels: de woningen zijn anders, maar samen wekken ze de indruk bij elkaar te horen en vormen ze een eenheid.’

Interesse
Heeft u interesse in een van de komende woningbouwfases of wilt u op de hoogte worden gehouden van alle (woningbouw)ontwikkelingen aan de Groene Loper? Schrijf u dan in, onderaan deze pagina. U wordt dan middels een periodieke nieuwsbrief op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.
 


Deel dit artikel:

Inloggen


Account aanmaken

Heeft u nog geen account, dan kunt u zich registreren als belangstellende.

Account aanmaken